Szkoła   Podstawowa   Dzietrzkowice

ul. Szkolna 1, 98-432 Dzietrzkowice, powiat wieruszowski, woj. łódzkie


Wstęp

„Trojaki jest krok czasu, przyjaciele moi,
Z wolna nadciąga przyszłość opieszała,
Czas zaś obecny ucieka jak strzała
I przeszłość wiecznie nieruchoma stoi…”

Poeta mówi, że czas obecny ucieka jak strzała. Tworząc ten krótki historyczny rys, chciałyśmy na chwilę zatrzymać czas i cofnąć się w przeszłość, bo przecież to ona tworzy naszą teraźniejszość i przyszłość.
Praca powstała na podstawie informacji zdobytych z Kroniki Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach.
Zapisy prowadzone przez dyrektorów szkoły są niezwykle ciekawe i pozwalają stworzyć obraz przeszłości, realiów życia minionych epok. Niektóre informacje mogą wydać się niepełne, inne pominięte, a jeszcze inne mało obiektywne, ale historię tworzą ludzie.

Jubileusz 75-lecia stał się okazją do zebrania najważniejszych wiadomości o naszej szkole.
Przeszłość jest barwna, bo to czasy odległe. Zmieniały się warunki życia, pracy, zmieniały się ustroje, zmieniali się ludzie.
Różne były oblicza szkoły w Dzietrzkowicach. Ważne jest to, że pokolenia młodych ludzi właśnie tutaj, pod okiem nauczycieli, przeżywały radość sukcesów i gorycz porażek. Tu kończyli pewien etap życia i wchodzili coraz bardziej w dojrzałe życie, które stawiało przed nimi nowe zadania.

Szkoła nie powstaje z dnia na dzień - tak jak rodzina przez lata tworzy swoją tożsamość, charakter, historię.
Związane są z nią losy naszych pradziadków, dziadków, rodziców, starszego rodzeństwa. Jest to więc nasza historia, najbliższa, bo dotyczy tych, którzy tę szkołę przez lata tworzyli: uczniowie, nauczyciele, rodzice…
Mamy nadzieję, że ocaliłyśmy od zapomnienia cząstkę tej historii.

Autorki
Małgorzata Mielczarek, Halina Zych

Wszystkie inforamcje dotyczące przedwojennych i powojennych losów Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach, mogą Państwo znaleźć w publikacji opracowanej na podstawie zachowanych kronik szkolnych.
Publikacja dostępna jest w siedzibie szkoły, zaś niektóre z fotografii w niej zamieszczonych można zobaczyć w galegii "Stare dzieje"
Zachęcamy do zakupu.

str 1/1