2023/2024

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  • Przewodnicząca: Agnieszka Olejnik

  • Zastępca przewodniczącej: Sylwia Urbaś

  • Sekretarz: Aleksandra Biczysko

  • Skarbnik: Anna Storosta

KOMISJA REWIZYJNA

  • Anna Płuska
  • Ewelina Morawska
  • Lidia Pawińska
  • Magdalena Syguła

 

KLASA I

1. Przewodnicząca: Jolanta Smolarek

2. Zastępca przewodniczącej: Agnieszka Górka

3. Sekretarz: Marta Kaleta

4. Skarbnik: Aleksandra Biczysko

 

KLASA II 

1. Przewodnicząca: Sylwia Urbaś

2. Zastępca przewodniczącej: Ewelina Kaczor

3. Sekretarz: Anna Osadnik

4. Skarbnik: Sylwia Grzegorzek

 

KLASA III

1. Przewodnicząca: Magdalena Słonina

2. Zastępca przewodniczącej: Magdalena Syguła

3. Sekretarz: Przemysław Olek

4. Skarbnik: Jolanta Smolarek

 

KLASA IV

1. Przewodnicząca: Agnieszka Olejnik

2. Zastępca przewodniczącej: Marlena Glapa

3. Sekretarz: Marta Siubijak

4. Skarbnik: Kamila Zaton

 

KLASA V

1. Przewodnicząca: Ewelina Morawska

2. Zastępca przewodniczącej: Anna Starosta

3. Sekretarz: Ewa Karmańska

4. Skarbnik: Anna Płuska

 

KLASA VI 

1. Przewodnicząca: Teresa Kaleta

2. Zastępca przewodniczącej: Aleksandra Trocha

3. Sekretarz: Aleksandra Kędzia

4. Skarbnik: Justyna Leja

 

KLASA VII

1. Przewodnicząca: Angelika Siubiak

2. Zastępca przewodniczącej: Beata Małolepsza

3. Sekretarz: Agnieszka Żak

4. Skarbnik: Lidia PawińskaSylwia Urbaś

Przewiń na górę
*/