Rada Samorządu Uczniowskiego 2022/2023

Przewodnicząca –
Z-ca przewodniczącej –
Skarbnik –

Przewodniczący sekcji

Porządkowej –
Gazetki SU –
Kulturalnej –

Opiekun Samorządu Uczniowskiego –

Samorządy klasowe

Klasa 1
Przewodniczący –
Z-ca przewodniczącego –
Sekretarz –
Skarbnik –

Klasa 2
Przewodniczący –
Z-ca przewodniczącego –
Sekretarz –
Skarbnik –

Klasa 3
Przewodniczący –
Z-ca przewodniczącego –
Sekretarz –
Skarbnik –

Klasa 4
Przewodniczący –
Z-ca przewodniczącego –
Sekretarz –
Skarbnik –

Klasa 5
Przewodnicząca –
Z-ca przewodniczącej –
Sekretarz –
Skarbnik –

Klasa 6
Przewodniczący – Adam Pawiński
Z-ca przewodniczącego – Antonina Biesiadecka
Sekretarz – Piotr Małolepszy
Skarbnik – Patryk Słonina

Klasa 8
Przewodniczący –
Z-ca przewodniczącego –
Sekretarz –
Skarbnik –

Przewiń na górę
*/