Zarzadzenie Nr 7/2022 w sprawie organizacji nauki zdalnej

Zarządzenie Nr 7 /2022

Dyrektora Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach

z dnia 31 stycznia  2022r.

w sprawie organizacji nauki zdalnej w grupie ¾, 5 i 6 latków Publicznego Przedszkola Samorządowego  wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach w okresie  od 31 stycznia 2022 roku do 08 lutego 2022 roku

Na podstawie: § 18 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach    i placówkach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieruszowie oraz zgody Organu Prowadzącego – Gminy Łubnice   zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zobowiązuję nauczycieli prowadzących zajęcia w Publicznym Przedszkolu Samorządowym wchodzącym w składa Zespołu Szkół w  Dzietrzkowicach do nauczania w formie pracy zdalnej, wykonywanej w przedszkolu  lub poza siedzibą placówki, w miejscu zamieszkania czyli realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

  • w  grupie ¾ latków Publicznego Przedszkola Samorządowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół  w Dzietrzkowicach  na okres: od 31.01.2022 r. do 02.02.2022 r.
  • w  grupie 6 latków Publicznego Przedszkola Samorządowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół  w Dzietrzkowicach  na okres: od 31.01.2022 r. do 07.02.2022 r.
  • w  grupie 5 latków Publicznego Przedszkola Samorządowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół  w Dzietrzkowicach  na okres: od 31.01.2022 r. do 08.02.2022 r.

§ 2.

Organizacja zdalnego nauczania
1. Ustalam następujące formy kontaktu z uczniami:
a) kontakt za pomocą Messengera,
b) kontakt za pomocą platformy edukacyjnej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                      Dyrektor Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach

                                               mgr Marek Lis

Zarzadzenie Nr 7/2022 w sprawie organizacji nauki zdalnej
Przewiń na górę
*/