Bezpieczeństwo przede wszystkim

Drodzy Rodzice,

piszę te słowa w trosce o bezpieczeństwo Waszych dzieci, a naszych uczniów. Podczas przywożenia i odbierania dzieci z pod szkoły, niejednokrotnie widziałem niebezpieczne sytuacje związane z ruchem drogowym. Należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, które mogą pomóc w poprawie bezpieczeństwa i stworzeniu warunków dla wszystkich użytkowników drogi i chodnika w okolicy szkoły.

Zapraszamy rodziców przyjeżdżających z dziećmi lub po dzieci na parking znajdujący się naprzeciwko szkoły, przy hali sportowej. Zatrzymywanie się choćby na chwilę wzdłuż podwójnej ciągłej linii lub przed samym przejściem dla pieszych jest zabronione i niezgodne z  przepisami ruchu drogowego, a dodatkowo stwarza bardzo niebezpieczne sytuacje i utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych (dzieci wychodzą lub wybiegają z samochodów, inne przechodzą po pasach, jeszcze inne podjeżdżają rowerami, a inni kierowcy, uczestniczy ruchu mając ograniczoną widoczność próbują wyminąć stające niezgodnie z przepisami samochody).

Parkowanie lub zatrzymywanie się samochodów na parkingu szkolnym przyczyni się do stworzenia większej przestrzeni do poruszania się po drodze, przechodzeniu przez pasy i nie zasłoni nikomu widoczności, co zwiększy bezpieczeństwo dzieci.

Ważnym aspektem jest także bezpieczeństwo dzieci dojeżdżających do szkoły rowerami. Warto przypomnieć swoim dzieciom przepisy wynikające z zasad ruchu drogowego, porozmawiać o bezpieczeństwie, o skupieniu się na drodze i ograniczonym zaufaniu do wszystkich uczestników ruchu, a także o zasadach korzystania ze ścieżki rowerowej, która obejmuje tylko część miejscowości i przejściach dla pieszych.

Moim priorytetem jako pedagoga szkolnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i dobrostanu wszystkich naszych uczniów. Dlatego proszę państwa o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wszystkie nasze działania mają na celu zminimalizować ryzyko i zapewnić lepsze warunki na drodze wokół naszej szkoły. To od nas dorosłych dzieci uczą się najszybciej poprzez obserwację zachowań, więc warto dawać dobry przykład 🙂

Dziękuję za współpracę i tworzenie przyjaznego środowiska dla naszych dzieci. Razem możemy zapewnić pozytywną zmianę i promować bezpieczeństwo na drogach.

Z troską o bezpieczeństwo wszystkich

Grzegorz Zawada – pedagog
g.zawada@spdzietrzkowice.eu

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Przewiń na górę
*/