Klasa V o prawach i obowiązkach dziecka.

25 listopada społeczność naszej szkoły spotkała się, aby omówić prawa i obowiązki dziecka. 

Spotkanie odbyło się w związku z 73 rocznicą uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Uczniowie klasy V w krótkiej inscenizacji przedstawili najważniejsze informacje dotyczące tego tematu. 32 lata temu Organizacja Narodów Zjednoczonych spisała prawa dzieci w Konwencji o Prawach Dziecka. Państwo, które do konwencji przystąpi, to znaczy podpisze ją, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w niej praw. Dzieci też mają swoje prawa, które przestrzegać muszą osoby dorosłe. Prawa zawarte w tym dokumencie dotyczą wszystkich dzieci na świecie, bez względu na wiek, płeć czy kolor skóry. W Polsce Konwencja obowiązuje od 1991roku – to dopiero 30 lat. 

W inscenizacji mówiono wiele o prawach, jakie mają dzieci po to, aby je przypomnieć, znać i z nich korzystać.

Pani Pedagog przypomniała również, że korzystając z praw nie można ograniczać praw innych ludzi – kolegów, koleżanek i dorosłych. Każdy człowiek – czy to dziecko, czy dorosły – ma prawo do godnego życia -w pokoju i spokoju, w miłości i  poczuciu bezpieczeństwa.

Klasa V o prawach i obowiązkach dziecka.
Przewiń na górę
*/