Oferta przedszkola 2024

                                                            Szanowni Państwo

 serdecznie zapraszamy do zapisywania dzieci do Publicznego Przedszkola Samorządowego w Dzietrzkowicach na rok szkolny 2024/2025.

      Nasze przedszkole to nowoczesna i dobrze zorganizowana placówka opiekuńczo – wychowawcza. Dzieciom zapewniamy fachową opiekę pedagogiczną.  W atmosferze życzliwości i zrozumienia Panie Wychowawczynie  prowadzą zajęcia mające na celu uspołecznianie dzieci, wdrażanie do przyjaznych relacji w grupie, uczenie prawidłowych zachowań, przyswajanie nowych  wiadomości.

    Nasi wychowankowie mają do dyspozycji trzy sale zajęć ,salę zajęć ruchowych, stołówkę      i plac zabaw.                                                                                   

  Przedszkole dysponuje nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi.

      Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. Od godziny 7.30 do godziny 8.00  funkcjonuje świetlica przedszkolna/zasady zapisu dziecka na zajęcia świetlicowe regulują odrębne przepisy/ Pięciogodzinny pobyt dziecka / bez wyżywienia / jest bezpłatny, stawka opłat za każdą następną godzinę  to 1,30 zł .

        Dzienna stawka żywieniowa/w bieżącym roku szkolnym/ wynosi 8 zł. W ramach tej opłaty  dzieci otrzymują dwa posiłki: śniadanie i jednodaniowy obiad z deserem.

      Zważywszy na korzyści płynące ze wzrastania i rozwoju dzieci w grupie rówieśniczej, pod troskliwą i fachową opieką wychowawczą,  gorąco zachęcamy Państwa do dokonywania  zapisów.

        Zapisy, ze względu na konieczność wcześniejszego przygotowania arkusza organizacyjnego na następny rok trwają 0d 01 marca 2024 r. do 31 marca 2024 roku. Dokonywać ich można  w dni robocze od godziny 8.00 do 15.00 w przedszkolu u Pań Wychowawczyń lub  w sekretariacie Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach.

       Karta zgłoszenie dziecka do przedszkola dostępna w sekretariacie szkoły, u Pań Wychowawczyń oraz  do pobrania z naszej strony:

                                                                               Dyrektor Zespołu w Dzietrzkowicach

                                                                                                mgr Marek Lis

Oferta przedszkola 2024
Przewiń na górę
*/