Wycieczka kl.4-6 Jura Krakowsko-Częstochowska

15 maja klasy 4, 5 i 6 wyjechały na jednodniową wycieczkę w celu poznania krajobrazu Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej, jej walorów przyrodniczych i kulturowych. Młodzież z naszej szkoły mogła zwiedzić Muzeum Dawnych Rzemiosł –
Stary Młyn w Żarkach, brała też udział w warsztatach kulinarnych oraz zwiedzała Park Doświadczeń Fizycznych i ruiny zamku w Ogrodzieńcu.

Wszyscy pełni wrażeń wrócili do domu.

Wycieczkę zorganizowała:
Urszula Betka – nauczycielka geografii.
Opiekunami były Małgorzata Mielczarek i Urszula Betka.

Wycieczka kl.4-6 Jura Krakowsko-Częstochowska
Przewiń na górę
*/