Dodatkowe Dni Wolne

Dodatkowe Dni Wolne (na podstawie Zarządzenia nr 9/2022 Dyrektora Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach z dnia 01 września 2022r.)

1.         31 października 2022 r. /poniedziałek przed Świętem Wszystkich Świętych/,

2.         02 maja 2023 r. /wtorek pomiędzy Świętem Pracy, a Świętem Konstytucji 3-go Maja/,

3.         23 ,24, 25 maja 2023 r. /egzaminy klasy VIII/,

4.         26 maja 2023 r. /piątek po egzaminach klasy VIII/,

5.         09 czerwca 2023 r. /piątek po Święcie Bożego Ciała/.

Dodatkowe Dni Wolne
Przewiń na górę
*/