Gminny Konkurs Chemiczny „SOLE WOKÓŁ NAS”

10 czerwca 2022 nie bez kozery można nazwać Szkolnym Dniem Chemika!


W Zespole Szkół im Armii gen. Andersa odbył się Gminny Konkurs Chemiczny „SOLE WOKÓŁ NAS”. Reprezentanci   wszystkich klas VIII szkół podstawowych gminy Łubnice spotkali się aby zmierzyć się w zmaganiach na wzory, pokazy i doświadczenia chemiczne.
Konkurs miał 2 etapy:
Pierwszy etap  to indywidualne starcie gigantów wiedzy chemicznej. Uczestnicy rozwiązywali test zawierający 28 pytań dotyczących wzorów, metod otrzymywania, właściwości i zastosowań soli.
W tej konkurencji Norbert Znamiec zdobył II miejsce, Błażej Bednarz III miejsce a Wiktoria Merta wyróżnienie za zajęcie IV lokaty!
Uczniowie otrzymali nagrody książkowe.
Drugi etap to zmagania zespołowe. Uczniowie pracowali w trójosobowych teamach.  Demonstrowano opracowany wcześniej pokaz chemiczny. Zespół VIII A przedstawił „OGRÓD CHEMICZNY” –  eksperyment wykorzystujący zjawisko osmozy. Dzięki temu procesowi można było obserwować rosnące, różnokolorowe wykwity, przypominające rośliny.
Zespół VIII B zaprezentował PASTĘ DO ZĘBÓW DLA SŁONIA. To trzeba obejrzeć w galerii!
Zespoły z innych szkół demonstrowali BŁĘDNE OGNIE – spalanie wodoru
w obecności jonów miedzi  oraz MAGICZNE SPALANIE OPIŁKÓW ŻELAZA.
Kolejnym zadaniem zespołowym było wykonanie analizy jakościowej roztworów. Wszystkie drużyny wykonały to zadanie bezbłędnie. 
Ostatnie starcie polegało na rozpoznaniu substancji, która powstała w doświadczeniu przeprowadzonym przez nauczyciela.

Było kolorowo i pomysłowo. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą i umiejętnościami, które na pewno ułatwią im naukę na kolejnym etapie edukacyjnym.
W RYWALIZACJI DRUŻYNOWEJ WYGRAŁ ZESPÓŁ Z KLASY VIIIB z naszej szkoły w składzie:
Wiktoria Merta, Błażej Brząkała, Norbert Znamiec.
II miejsce SP z Łubnic
III miejsce zespół z klasy VIII A w składzie: Błażej Bednarz, Marcin Małolepszy, Dominik Zaton.
IV miejsce zajęła SP z Wójcina.
Ogromne zaangażowanie uczniów z klasy VIII B na zajęciach koła chemicznego przyniosło efekty w postaci swobodnej wymiany myśli, kreatywności i najlepszego wyniku – GRATULUJĘ!

Uczestników konkursu  odwiedziła   Pani Dyrektor  SP z Wójcina – Dorota Ciećka, która mimo nawału obowiązków przyjechała kibicować swoim uczniom.
Dzięki uprzejmości Rady Rodziców ZS w Łubnicach, każdy uczestnik konkursu otrzymał czekoladę i pączka za co bardzo serdecznie dziękuję – organizatorka konkursu, nauczycielka chemii – Jolanta Kik.

>> Galeria FOTO <<

Gminny Konkurs Chemiczny „SOLE WOKÓŁ NAS”
Przewiń na górę
*/