Informacja do rodziców i uczniów

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie.

Wiele lat czekaliśmy na remont placu rekreacyjnego przed budynkiem naszej szkoły.

Wprowadzone do inwestycji Gminy Łubnice na rok 2022 przedsięwzięcie właśnie się rozpoczyna.

Zdajemy sobie wszyscy sprawę, że taki remont w trakcie trwającego roku szkolne spowoduje pewne utrudnienia i konieczność zachowania specjalnych środków ostrożności. Biorąc jednak pod uwagę, że zmiana terminu wykonania jest niemożliwa a korzyści płynące z nowej nawierzchni placu przeogromne proszę o mobilizację. Budowa/remont, według zapewnień wykonawcy potrwa dwa/trzy tygodnie dlatego proszę i zobowiązuję wszystkich do zachowania wspomnianych już nadzwyczajnych środków ostrożności.

Poniżej podaję konkretne wytyczne uzgodnione z Wójtem Gminy Łubnice, wykonawcą    i pracownikami szkoły.

1. Wejście do szkoły od ulicy Szkolnej zostanie zamknięte.

2. Wjazd na parking za budynkiem  szkoły od ulicy szkolnej udostępnia się tylko dla pracowników obsługi szkoły oraz pojazdów budowy.

3. Teren budowy zostanie oznaczony taśmą ostrzegawczą i tablicami informacyjnymi.

4. Obwiązującym wejściem do budynku dla uczniów i personelu pozostają drzwi od ulicy Tysiąclecia.

5. Rodziców przywożących dzieci do szkoły zobowiązuje się do parkowania samochodów na parkingu koło hali sportowej, następnie przeprowadzenia dzieci przez jezdnię do furtki prowadzącej do szkoły przy ulicy Tysiąclecia.

6. Rodziców odbierających dzieci ze szkoły zobowiązuje się  do  parkowania samochodów na parkingu koło hali sportowej, następnie odbierania dzieci od   furtki przy ulicy Tysiąclecia.

7. Uczniowie przyjeżdżający do szkoły na rowerach z Dzietrzkowic, wchodzą furtką od ulicy Tysiąclecia i zostawiają rowery na wygrodzonym taśmą  trawniku po prawej stronie od wejścia.

8. Uczniowie przyjeżdżający do szkoły na rowerach, z Kolonii Dzietrzkowice schodzą          z rowerów na wysokości Krzyża Świętego na skrzyżowaniu dróg, z nadzwyczajną ostrożnością przeprowadzają rower przez ulicę Szkolną, wchodzą furtką od ulicy Tysiąclecia i zostawiają rowery na wygrodzonym taśmą  trawniku po prawej stronie od wejścia.

9. Personel zobowiązuje się do parkowania samochodów na parkingu przy hali sportowej.

10. Zorganizowane wyjścia z budynku szkoły, w tym wyjścia na zajęcia wychowania fizycznego w hali sportowej odbywają się pod opieką nauczyciela drzwiami od ulicy Tysiąclecia.

11. Następuje wzmocnienie ilościowe dyżurów nauczycielskim ukierunkowane na opiekę nad uczniami w trakcie przerw międzylekcyjnych i przerwy po zakończeniu zajęć.

12.  Nauczyciele – wychowawcy zostaną zobowiązani do systematycznego przypominania uczniom o zagrożeniach i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

13.  Uczniowie, rodzice i personel o zaistniałej sytuacji zostają poinformowania przez dziennik elektroniczny, platformę edukacyjną oraz pisemnie w dniu 28.02.2022 r.

14.  Sposób  i miejsce wysadzania i zabierania dzieci uprawnionych do dowożenia zostaje indywidualnie omówiony z kierowcą i opiekunem gminnego busa.

15.  Wszystkie inne utrudnienia i zmiany organizacyjne w trakcie trwania remontu, których nie dało się przewidzieć wcześniej, lub są wynikiem zakończenia kolejnego etapu remontu  są zgłaszane na bieżąco dyrektorowi i rozwiązywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

O potencjalnie zaistniałych zmianach organizacyjnych zostają powiadomieni uczniowie, personel    i rodzice.

                                                                Dyrektor Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach

                                                                                    (-) Marek Lis

Informacja do rodziców i uczniów
Przewiń na górę
*/