Nabór kandydatów na wolne stanowisko obsługi – sprzątaczka

Okres zatrudnienia: od 1 maja 2024 r. do  na czas określony /próbny/ z możliwością przedłużenia.
Wymiar czasu pracy – 1 etat/ 40 godzin tygodniowo.
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie i oznakować w następujący sposób: 
OFERTA NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI W ZESPOLE SZKÓŁ W DZIETRZKOWICACH

Termin złożenia ofert upływa z dniem 11 marca 2024 r.  o godz. 15.00

Szczegółowe informacje wraz z drukami znajdują się w pliku poniżej:

Nabór kandydatów na wolne stanowisko obsługi – sprzątaczka
Przewiń na górę
*/